Els cítrics ecològics es conserven més i millor perquè:

  • No tenen excés d'aigua provocat pels fertilitzants nitrogenats de síntesi, que empitjora la conservació per major facilitat de putrefacció.
  • La terra abonada amb matèria orgànica i amb cobertura vegetal, dóna fruits més sans i equilibrats, que es conserven millor a l'arbre i després de la recol.lecció.

Els cítrics ecològics es poden conservar 2 setmanes dins de la caixa de cartró i 4 setmanes a la nevera. 

És recomanable que posi a la nevera els que pugui i la resta els deixi a la caixa de cartró en un lloc fresc, per consumir primer.