Es basa en:

  • En l'equilibri nutricional de la planta.  
  • La restauració i conservació de la biodiversitat.  
  • En l'equilibri entre la plaga i els seus enemics naturals.

Si cal podem utilitzar productes autoritzats en agricultura ecològica que tenen efectes:

  • Preventius, com les trampes o productes repel.lents.  
  • Físics, no tòxics, com:
  • El sabó potàssic desgasta la capa que protegeix els pugons i  moren per deshidratació.  
  • L'oli mineral parafínic cobreix i asfixia ous i larves.

Control de plagues