La normativa que regula l'agricultura ecològica és el Reglament (CE) 834/2007 i 889/2008, vàlid en tots els països de la Comunitat Europea, que estableix les normes de producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control d'aquests productes.

Tot el que produeixi, elabori, envase o importe productes amb les indicacions d'agricultura ecològica, biològica o orgànica ha de complir la normativa i estar controlat per un organisme de control autoritzat. A Catalunya aquest organisme és el CCPAE. Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Més informació en els següents enllaços: