Reguem amb aigua de pous, d'aqüífers del riu Ebre, amb el sistema de reg per degoteig.

En agricultura ecològica és millor tenir major superfície de sòl humit perquè l'adob no està dissolt en l'aigua de reg, és a la terra i si no hi ha aigua, l'arbre no el pot absorbir. A la primavera i estiu reguem cada dia.

Tenim una nova plantació amb doble sistema de reg per degoteig i per aspersió de baix cabal per sobre dels arbres per:

  • Poder regar tota la terra com si plogués.
  • Sembrar lleguminoses que fixen el nitrogen atmosfèric i abonen la terra.
  • Protegir de possibles gelades.
  • Millorar la producció.
  • Millorar el servei.

Reg